FridaFrida

frida1

Spotty Dot’s Black Pearl  ”Frida”

Ägare: Michaela Andersson, Vallda Född: 25 augusti 2012 Färg: Vit med svarta prickar
Höfter: ej kontrollerad  Mentalbeskrivning (MH): ej testad

Frida är en utav nio valpar ur Polly’s första kull. Så här beskriver Michaela härliga Frida.

Frida är en väldigt glad hund som älskar människor (kanske lite för mycket). Hon är pappas tjej och älskar att sno mina saker. Lennis grejer tar hon aldrig. Disktrasor, mina kläder, mina glasögon mm är alltid attraktivt att stjäla och tugga på. Sen sina egna leksaker är inte så intressanta. Ett och ett annat gosedjur från Antons rum har ”försvunnit” också. Dock med stor förvåning har leksaken ni skickat med den där kaninen inte så mycket som en reva. Den vårda hon ömt. Hon kan öppna dörrar, skåp med mera. Hon kan ta och bära iväg på en hel tallrik utan att spilla någon av maten vilket jag tycker är ganska imponerade för en hund. Sen är hon väldigt duktig på att tala om vad hon vill. Det är väldigt svårt att missuppfatta vad hon säger. Sen är hon duktig på att förstå vad du vill men räkna inte med att hon gör det alltid. Hon är duktig med hästarna samt att hon och vår ena katt är bästa vänner. Hon har aldrig några problem att umgås med andra hundar och bara ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄlskar att åka bil…

frida1

Spotty Dot’s Black Pearl  ”Frida”

Owner: Michaela Andersson, Vallda Born: 25 august 2012 Colour: White with black spots
Hips: not tested  Mental test (MH): not tested

Frida is one of nine puppies from Polly’s first litter. This is how Michaela descibes Frida.

Frida is a very happy dog who loves people (maybe a little too much). She is a daddy’s girl and loves to steal my stuff. Lennis stuff , she never tuch. Dishcloths, my clothes, my glasses are always attractive to steal and chew on. Then her own toys is not so interesting . One and another cuddly toy from Anton’s room have ”disappeared” as well. However, with great surprise, the toy you sent with us, the little rabbit, has not so much as a tear. That she cherish ​​tenderly. She can open doors, cabinets and more. She can take and carry  a full plate of food without spilling any of the food which I think is pretty impressive for a dog. Then she is very good at talking about what she wants. It’s very difficult to misunderstand what she says. Then she is good at understanding what you want but do not count on that she always does it . She is good with horses and she and our one cat are best friends. She has never had any trouble to socialize with other dogs and just loves to travel in the car.