E-kullE-litter

ZorroIsa

Valpar födda 22 Februari! 5 tikar & 3 hanar!

Vi kan nu med glädje annonsera om vår nästkommande Alaskan Malamute kull. Det är mellan vår egenuppfödda tik Spotty Dot’s Aromatics Elixir ”Isa” och vår engelska import hane Malamaison It’s All True ”Zorro”. Det blev totalt 8 valpar med 5 tikar och 3 hanar!

Vi är väldigt spända på att se denna härliga kombination av hundar då det ligger mycket fina linjer bakom båda två, så som tjeckiska, polska, amerikanska och engelska. Vi förväntar oss valpar med bra och grov benstomme, härlig könsprägel, kraftiga huvuden, effektiva rörelser med bra drive, korrekt svans men framförallt ett härligt temperament.

Zorro är en mycket kraftfull hane med ett vackert och maskulint uttryck. Han rör sig med vägvinnande rörelser med mycket drive i. Zorro är efter den polska Multi Ch hanen Lord of The Rings Appalachian som så fint och förtjänstfullt visats i utställningsringen runt om i världen av Katka på kennel Shamanrock i Tjeckien. Frodo har vunnit Cruft’s, visats på The Nationals i USA med placering samt flera champion titlar världen över. Zorro är sin pappa upp i dagen då han är en exakt kopia rent exteriört. Vi är mycket stolta över att få ha Zorro i vår kennel och att vi nu även får en möjlighet att använda honom. Detta är verkligen linjer som bidrar till utvecklingen av Alaskan Malamutes i Sverige. Zorro har visats en hel del både i England och i Sverige. Han har flertalet CK, CACIB, BIR, BIG placeringar samt Cruft’s kvalificerad både 2014 & 2015. Han är friröntgad på både höfter och armbågar med HD grad A och ED ua (0) samt fri på ögonen. Han har också genomfört BPH (beteende och personlighetsbeskrivning hund) med skott och klarade detta med bravur. En super trevlig kille med mycket energi och power, alltid glimten i ögat och en mycket bra tillgång i det spann vi kör här hemma.

Isa är en kraftfull och stor tik med mycket massa och benstomme. Även hon har väldigt effektiva rörelser, lång fin nacke och överlinje, fin svans, härligt uttryck och ett fantastiskt temperament. Isa är som sagt vår egen uppfödning mellan Shannuq’s Magnificent Mixi och Multi Ch hanen Asim Polarni Usvit från Tjeckien. Isa är helsyster till vår egen Dexter som vi behöll ur samma kull. Vi är mycket stolta över denna kull som visat sig få fantastiska hälso och utställningsresultat. Isa har också fina meriter från utställningsringen med CK, CERT, BIR samt varit en del av våra vinnande uppfödar och avelsklasser. Även hon är friröntgad på höfter och armbågar med HD grad A och ED ua (0), fri på ögonen (2011 & 2013), godkänt BPH samt genomgått Fjällräven Classic. Isa arbetar även hon inom draget men föredrar att ha sällskap med sig.

Intressenter av denna kull är välkomna att höra av sig till oss. Vi vill gärna veta mer om er och vad just ni har att erbjuda en valp från just vår kennel.

Stamtavla

Malamaison It’s All True Multi. CH.WW.BIS.BISS Lord of the Rings Appalachian AM CH Windrift’s This is the Timei
POL CH Fair Play Appalachian
Chayo Fortune and Glory at Malamaison AM CH Kasaan’s Take the Fortune N Run to Chayo
CH Chayo Forget me Not
Spotty Dot’s Aromatics Elixir DKCH,CZCH,INTCH,CLUBCH,SlovakCH DKJUB07,KBHV.08,Asim Polárni Úsvit CZCH ICH SLOCH PLCH Brad Pitt Del Lago Degli Orsi
CZCH PLCH Delightful Anny Inditarod
Shannuq’s Magnificent Mixi KBHV-04 NORDV-04 Hopi Point’s Grizly Bear
Shannuq’s Howling Una

ZorroIsa

Puppies born on the 22 th of February, 5 females and 3 boys!

We are now pleased to announce our next Alaskan Malamute litter. It is between our own breeding Spotty Dot’s Aromatics Elixir ” Isa ” and our english import male Malamaison It’s All True ” Zorro” . We have in total 8 puppies, 5 girls and 3 boys.

We are very excited to see this lovely combination of dogs because of the blood lines such as Czech, Polish, American and English . We expect puppies with good and big bonestructure , lovely impression of gender , powerful heads, efficient movement with good drive , correct tailset , but above all a lovely temperament .

Zorro is a very powerful dog with a beautiful and masculine expression. He moves with ground covering movements and very good drive. Zorro is after the Polish Multi Ch male Lord of The Rings Appalachian who has been successfully handled by Katka at kennel Shamanrock in the Czech Republic. Frodo has won Cruft’s, shown at The Nationals in the United States with placement and several championship titles worldwide. Zorro is his dad up in the day when he is an exact replica both by looks and exterior. We are very proud to have Zorro in our kennel and we now also have the opportunity to use him. These bloodlines is going to contribute to the development of Alaskan Malamutes in Sweden . Zorro has been competing in the showrings of both England and in Sweden. He has several CK, CACIB , BOB and is also Cruft’s qualified for 2014 & 2015. He is free on both hips and elbows with HD grade A and ED (0) and free on the eyes. He has also conducted BPH ( behavior and personality description dog ) and passed with flying colors. A super nice guy with a lot of energy and power, always a twinkle in his eye and a great asset in the mushing team.

Isa is a powerful and big bitch with good bonestructure. She has very effective movement, long beautiful neck and topline, nice tailset, beautiful expression and fantastic temperament. Isa is like I said our own breeding between Shannuq ’s Magnificent Mixi and Multi Ch male Asim Polarni Usvit from the Czech Republic. Isa is the sister to our own Dexter who we kept out of the same litter. We are very proud of this litter that has gone through their health results with good results and nice scores in the showring. Isa also has a good record from the show ring with CK , CAC, BOB and also has been a part of our winning breeders and progency groups. She is also free on both hips and elbows with HD grade A and ED (0 ), free on the eyes (2011 & 2013) , approved BPH and has attended Fjällräven Classic. Isa is also doing some mushing but prefers to have the company of other dogs .

If you are interested in this litter you are welcome to get in contact with us. We’d love to know more about you and what exactly you have to offer a puppy from our kennel.

Pedigree

Malamaison It’s All True Multi. CH.WW.BIS.BISS Lord of the Rings Appalachian AM CH Windrift’s This is the Timei
POL CH Fair Play Appalachian
Chayo Fortune and Glory at Malamaison AM CH Kasaan’s Take the Fortune N Run to Chayo
CH Chayo Forget me Not
Spotty Dot’s Aromatics Elixir DKCH,CZCH,INTCH,CLUBCH,SlovakCH DKJUB07,KBHV.08,Asim Polárni Úsvit CZCH ICH SLOCH PLCH Brad Pitt Del Lago Degli Orsi
CZCH PLCH Delightful Anny Inditarod
Shannuq’s Magnificent Mixi KBHV-04 NORDV-04 Hopi Point’s Grizly Bear
Shannuq’s Howling Una