G kullG-Litter

Dalmation litter 2013

Tyvärr gick Polly tom vid den parning som gjordes hösten 2013.  Vi planerar redan nu för en ny parning vid nästa löp. Intressenter är välkomna att höra av sig.

Nu kan vi med stolthet presentera vår nästa planerade dalmatiner kull för 2013. Det är mellan vår norsk importerade tik Toot’s Earlybird ”Polly” och INT NORD N DK FIN S PL CR B-H ENG IR SK GER CH NORDW-06-08 WorldW-06,-08,-09 PLW-06 NW-06,-07,-08 SW-06,-08 ECDCW-07 EURW-07,-09 CRW-07 BDSG-07,-09 KBHW-08 Bell-A-Mir´s Elegant Envoy ”Zacco”.

Zacco är en hane på dryga 9 år, han har och är fortfarande väldigt framgångsrik i utställningsringen. Med flertalet championtitlar, dubbel bäst i rasen på Cruft’s i England så är denna hane en hund som verkligen sticker ut i mängden. Han har flera framgångsrika avkommor runt om i Europa och vi kan inte nog poängtera vår förväntan inför denna fina kombination. Han är friröntgad med HD grad A på höfter, fulltandad och fullt hörande. En mycket snygg hane med utmärkt topline och rörelser, underbart temperament och snygg exteriör som nedärvs till sina avkommor.

Zacco samägs mellan Helle Høie på kennel Spotnik’s i Norge, Søren Jacobsen och Solveig Ivarsson på kennel Solbo’s i Sverige. Tusen tack för ert samarbete!

Polly är vår importerade tik ifrån kennel Toot’s i Norge. Hon är en liten feminin tik med otroliga rörelser, fint temperament och fint uttryck. Då Polly är aningen övertecknad vill vi ha en hane som är fint pigmenterad och som vi vet lämnar bra avkommor. Polly är även hon friröntgad på både höfter och armbågar, fulltandad, fullt hörande samt genomfört mentaltest. Detta kommer bli Polly’s andra kull och då vi fått möjligheten att se hennes första kull växa upp, så är det med stor förväntan och glädje vi ser fram emot den här kombinationen.

Vi ser gärna att potentiella valpköpare ska vara utställningsintresserade om än inte åtminstone vara intresserade av friluftslivet. En dalmatiner är en otroligt aktiv ras som kräver sin del av sin ägare. Det gäller att man själv är intresserad av att aktivera sig, för i slutändan är det upp till en själv att aktivera och motivera sina hundar, oavsett ras, för att få den familjemedlem man så gärna eftersträvar.

Vi förväntar oss rastypiska hundar med fint temperament och utmärkta rörelser. Intresserade av denna kombination är välkomna att höra av sig.

Stamtavla

Bell-A-Mir’s Elegant Envoy
DKUCH FINUCH NORDV-03 NUCH SUCH
Spotnik’s Viking Victory
INTUCH NORDUCH Spotnik´s Special Selection
FINUCH INTUCH NORDUCH NV-98 SV-00 SV-99 Perdita’s Kiss Me Better
Bell-A-Mir’s Classy Cleopatra LUCH NLCH NORDUCH Rocca Al Mare Congregare
Bell-A-Mir’s Babuska
 Toot’s Earlybird NUCH SUCH Perdita’s Counterstrike NUCH Spotnik’s Quick Quackery
Perdita’s Flower Power
NORDUCH WW-08 Toot’s You Can Call Me Al INTUCH NORDUCH NV-05 SV-05 Toot’s Working Class Hero
NUCH Toot’s Unforgivable Sinner

Dalmation litter 2013

Unfortenatly there were no puppies at Pollys ultrasound during fall 2013. We are planing to do a new breeding at the next season. Please contact us if you are interested in a puppy from this upcoming litter.

We can now proudly present our next planned litter of Dalmatians 2013. It is between our norwegian imported bitch Toot’s Early Bird ”Polly” and INT NORD DK N FIN S PL CR BH ENG IR SK GER CH NORDW-06-08 WORLDW-06, -08, -09 PLW-06 NW-06, -07 , -08 SW-06, -08 ECDCW EURW-07-07, -09 CRW 07 BDSG-07, -09 KBHW-08 Bell-A-Mir’s Elegant Envoy ”Zacco”.

Zacco is a male just over nine years, he has been and still is very successful in the show ring. With mutliple championships, double best of breed at Cruft’s in England, this male is a dog that really stands out in the crowd. He has several successful offspring across Europe, and we can not emphasize enough our anticipation for this nice combination. His is free on hips with HD grade A, all teeth and full hearing. A very good looking male with excellent topline and movement, lovely temperament and stylish exterior that are passed on to his offspring.

Zacco is  owned between Helle Høie at kennel Spotnik’s in Norway, Søren Jacobsen  and Solveig Ivarsson at kennel Solbo’s in Sweden. Thank you for your cooperation!

Polly is our imported bitch from kennel Toot’s in Norway. She’s a little feminine bitch with amazing movements, fine temperament and nice expression. Due to Polly having a bit to much spots, we want a dog that has good pigmentation and as we know makes good offspring. Polly is also she free on hips and elbows, all teeth, full hearing and perform mental test. This will be Polly’s second litter and then we had the chance to see her first litter growing up, so it is with great anticipation and joy we look forward to this combination.

We encourage prospective buyers to be interested in exhibition if not at least be interested in outdoors activities. A Dalmatian is an incredibly active breed that requires its share of its owner. It’s up to yourself if you are interested in becoming active or doing some outdoors activities, because ultimately it’s up to you to enable and motivate your dog, regardless of race, to get the family member you would really aspire.

We expect typical dogs with good temperament and excellent movement. If you are interested in this combination you are welcome to get in touch with us and we will tell you more about this expected litter.

Pedigree

Bell-A-Mir’s Elegant Envoy
DKUCH FINUCH NORDV-03 NUCH SUCH
Spotnik’s Viking Victory
INTUCH NORDUCH Spotnik´s Special Selection
FINUCH INTUCH NORDUCH NV-98 SV-00 SV-99 Perdita’s Kiss Me Better
Bell-A-Mir’s Classy Cleopatra LUCH NLCH NORDUCH Rocca Al Mare Congregare
Bell-A-Mir’s Babuska
Toot’s Earlybird NUCH SUCH Perdita’s Counterstrike NUCH Spotnik’s Quick Quackery
Perdita’s Flower Power
NORDUCH WW-08 Toot’s You Can Call Me Al INTUCH NORDUCH NV-05 SV-05 Toot’s Working Class Hero
NUCH Toot’s Unforgivable Sinner