Alaskan Malamute

Skärmavbild 2013-01-28 kl. 10.46.40

Alaskan malamute

Ursprungsland/hemland:

USA

Användningsområde:

Slädhund

FCI-Klassifikation:

Grupp 5 Spetsar och raser av urhundstyp, sektion 1
Med arbetsprov (gäller i Norden)

Bakgrund/ändamål:

Redan vid upptäckten av Alaska i mitten av 1700-talet berättade ryska valfångare och pälsjägare om det högtstående inuitfolkets (även kallade malamuter) starka draghundar. Alaska annekterades av Ryssland som sålde det till USA år 1876. Upptäckten av guldfyndigheter i slutet på 1800-talet medförde en betydande invandring. Man upptäckte inuiternas effektiva draghundar men det nydanade kapplöpningsintresset medförde att draghundsförare köpte upp alla hundar de kom över och korsade dem med ”allt” för att få fram snabba draghundar. De ”äkta” kraftiga malamutehundarna blev allt färre. I USA startade en aktion för att finna den gamla hundstammen och man fann tillräckligt många hundar för att bevara rasen. År 1935 erkände Amerikanska Kennelklubben rasen under namnet alaskan malamute.

Helhetsintryck:

Alaskan malamute skall vara en kraftfull och stabilt byggd hund med djup bröstkorg och kraftig, välmusklad kropp. Rasen skall ”stå högt” på sina tassar vilket bidrar till intrycket av en mycket aktiv hund. Hållning skall vara stolt med högt buret huvud och vaken, intresserad blick. Karaktäristiskt för rasen är teckningarna på huvudet som har formen av en hätta medan ansiktet antingen är helt vitt eller markerat med en strimma och/eller mask Alas- kan malamute har framavlats för att arbeta som slädhund i polartrakter och då inte för snabba löp utan för att dra tung last. Eftersom denna funktion är av största betydelse måste rasen bl.a ha kraftig benstomme, starka tassar, djup bröstkorg och kraftfulla skuldror. Rörelserna skall vara stabila, balanserade och oförtröttliga. Rasen skall vara byggd för styrka och uthållighet.

Viktiga måttförhållanden:

Bröstdjupet skall vara ungefär hälften av mankhöjden
Kroppslängden skall överstiga mankhöjden.

Uppförande/karaktär:

Alaskan malamute skall vara tillgiven och vänlig och är ingen enmanshund. Den skall vara trogen, kamratlig och lekfull när det passar. Som vuxen imponerar den med sin värdighet.

Huvud:

Huvudet skall vara brett och kraftigt utan att vara varken klumpigt eller grovt. Det skall stå i proportion till storleken på hunden.

Skallparti
Skallen skall vara bred mellan öronen och avsmalna mot ögonen. Den skall vara måttligt rundad mellan öronen och plana ut närmare ögonen. Skallen skall vara rundad mot kinderna. Skallens och nosryggens plan skall divergera lätt. Det skall finnas en svagt markerad fåra mellan ögonen.
Nostryffel
Nostryffeln skall vara svart. Urblekt, s.k. vinternos accepteras. Hos hundar med röd pälsfärg är brun nostryffel tillåten.
Nosparti
Nospartiet skall vara brett och kraftigt i proportion till skallen. Det skall endast lätt avsmalna i bredd och djup från basen till nosspetsen. Nospartiet skall inte vara spetsigt eller långt, men ej heller trubbigt.
Läppar
Läpparna skall vara tätt åtliggande. Läppkanterna skall vara svartpigmenterade utom hos hundar med röd pälsfärg som har brunpigmenterade läppkanter.
Käkar/Tänder
Över- och underkäkarna skall vara breda med stora tänder. Korrekt bett är saxbett.
Kinder
Kinderna skall vara måttligt flata.
Ögon
Ögonen skall vara snedställda. De skall vara bruna, mandelformade och medelstora. Ögonkanterna skall vara svartpigmenterade utom hos hundar med röd pälsfärg som har brunpigmenterade ögon- kanter. Uttrycket skall vara mjukt och antyda ett tillgivet sätt.
Öron
Öronen skall vara trekantiga med lätt rundade spetsar och upprättstående när hunden är uppmärksam. De skall vara medelstora, men små i förhållande till huvudet. Öronen skall vara brett ansatta på nedre delen av skallens bakre kant och på linje med den yttre ögonvrån. Detta gör att när öronen är resta står de ut från huvudet och lutar lätt framåt. När hunden arbetar bärs öronen ibland tillbakavikta mot skallen.

Hals:

Halsen skall vara kraftig och måttligt välvd.

Kropp:

Kroppen skall vara kompakt, men inte alltför kort.

Rygglinje
Rygglinjen skall vara plan och slutta lätt från manken mot korset.
Ländparti
Länden skall vara hård och muskulös. Ett långt ländparti, som försvagar ryggen är felaktigt.
Bröstkorg
Bröstkorgen skall vara välutvecklad.
Svans
Svansen skall vara måttligt högt ansatt i rygglinjens förlängning. Den skall bäras över ryggen när hunden inte arbetar. Den får varken vara hårt rullad eller ligga platt mot ryggen. Den får inte heller vara kortpälsad som en rävsvans. Den skall istället vara väl bepälsad och likna en vajande plym.

Extremiteter:

Framställ:
Frambenen skall ha kraftig benstomme och muskulatur.
Skulderblad
Skuldrorna skall vara måttligt sluttande.
Underarm
Underarmarna skall sedda framifrån vara raka ned till handloven.
Mellanhand
Mellanhänderna skall vara kraftiga och korta. Sedda från sidan skall de vara svagt sluttande.
Framtassar
Framtassarna skall vara stora och kompakta , s.k. snöskor. Tårna skall vara tätt slutna och väl välvda. Det skall finnas skyddande päls mellan tårna. Trampdynorna skall vara fasta/hårda kompakta, tjocka och härdiga. Klorna skall vara korta och starka.
Bakställ:
Bakbenen skall vara kraftiga och mycket muskulösa. Bakifrån sett skall benen vara parallella och varken för brett eller för trångt ställda.
Lår
Låren skall ha kraftig muskulatur.
Knäled
Knäleden skall vara normalt vinklad för spetshundstypen.
Hasor
Hasorna skall vara måttligt vinklade och korta.
Baktassar
Baktassar, se framtassar. Sporrar på bakbenen är ej önskvärda och skall tas bort.

Rörelser:

Alaskan malamute är mycket rörlig för sin storlek och kroppsbyggnad. Rörelserna skall vara stabila, balanserade och kraftfulla med ett mjukt, vägvinnande steg fram och kraftigt påskjut från bakbenen. Dessa skall föras i spår med frambenen, varken för brett eller för tätt. I snabbt trav förs benen in mot kroppens mittlinje. Rörelserna får inte vara styltiga eller på annat sätt ineffektiva.

Päls:

Pälsstruktur
Pälsen skall vara tjock med grova täckhår, aldrig lång och mjuk. Underullen skall vara tät, mellan 2,5 – 5 cm lång. Den skall vara oljig och ullig. De grova täckhåren skall stå ut från kroppen och pälsen runt halsen skall vara tät. Täckhåren varierar i längd som underullen. Vanligtvis är pälsen måttligt kort till medellång längs kroppens sidor för att bli längre över skuldrorna och runt halsen, längs ryggen och över bakkroppen. Den skall även vara längre i ”byxorna” och svansplymen. Ofta är pälsen kortare och mindre tät under sommartid. Rasen får inte trimmas undantaget runt tassarna.
Färg
Alaskan malamute är mantlad och därför är uppbruten färg på kroppen eller ojämna fläckar ej önskvärt. Enda solida färg som är tillåten är helvit.
De vanligaste färgerna på kroppen är ljust grått, som via mellanliggande nyanser sträcker sig till svart; sobel och från sobel till röd. Färgskiftningar tillåts i underullen, i de vita teckningarna och i övergången mellan mantelfärgen och den vita färgen. Vit färg är alltid dominerande undertill på kroppen, på delar av benen, tassarna och i teckningarna på huvudet. En vit bläs i pannan och/eller halsring eller fläck i nacken är tilltalande och acceptabelt.

Storlek/vikt:

Det finns en naturlig variation av storlekar inom rasen. Önskvärt är för hanhund: mankhöjd 64 cm; vikt 39 kg, för tik: mankhöjd 59 cm; vikt 34 kg
Typ, proportioner, rörelser och exteriöra detaljer som påverkar funktionen har större betydelse än storleken. Övervikt får ej förekomma.

Fel:

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

 • Högt ansatta öron

Allvarliga fel:

Alla avvikelser från standarden som menligt inverkar på hundens arbetsförmåga som slädhund t.ex.

 • lösa tassar
 • kohasighet
 • veka mellanhänder
 • otillräckliga vinklar i fram- eller bakställ
 • styltiga eller på annat sätt dåliga rörelser
 • högbenthet
 • grund bröstkorg
 • otymplighet/klumpighet/alltför tung
 • otillräcklig benstomme
 • oproportionerligt helhetsintryck

Diskvalificerande fel:

Blå ögon.

Nota bene:

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar:

Hos hanhundar måste både testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

 

Skärmavbild 2013-01-28 kl. 10.46.40

Alaskan Malamute

Origin:

U.S.A.

Utilization:

Sledge dog.

Classification F.C.I.:

Group 5 Spitz and primitive types.
Section 1 Nordic Sledge Dogs.
Without working trial.

General appearance:

The Alaskan Malamute, one of the oldest Arctic sledge dogs, is a powerful and substantially built dog with deep chest and strong, well-muscled body. The Malamute stands well over the pads, and this stance gives the appearance of much activity and a proud carriage, with head erect and eyes alert showing interest and curiosity. The head is broad. Ears are triangular and erect when alerted. The muzzle is bulky, only slight diminishing in width from root to nose. The muzzle is not pointed or long, yet not stubby. The coat is thick with a coarse guard coat of sufficient length to protect a woolly undercoat. Malamutes are of various colors. Face markings are a distinguishing feature. These consist of a cap over the head, the face either all white or marked with a bar and/or a mask. The tail is well furred, carried over the back, and has the appearance of a waving plume. The Malamute must be a heavy boned dog with sound legs, good feet, deep chest and powerful shoulders, and have all of the other physical attributes necessary for the efficient performance of his job. The gait must be steady, balanced, tireless and totally efficient. He is not intended as a racing sledge dog designed to compete in speed trials. The Malamute is structured for strength and endurance, and any characteristic of the individual specimen, including temperament, which interferes with the accomplishment of this purpose, is to be considered the most serious of faults.

Important proportions:

The depth of chest is approximately one half the height of the dog at the shoulders, the deepest point being just behind the forelegs.
The length of the body from point of shoulder to the rear point of pelvis is longer than the height of the body from ground to top of the withers.

Behaviour/Temprament:

The Alaskan Malamute is an affectionate, friendly dog, not a one-man dog. He is a loyal, devoted companion, playful in invitation, but generally impressive by his dignity after maturity.

Head:

The head is broad and deep, not coarse or clumsy, but in proportion to the size of the dog. The expression is soft and indicates an affectionate disposition.

Skull
Broad and moderately rounded between the ears, gradually narrowing and flattening on top as it approaches the eyes, rounding off to cheeks. There is a slight furrow between the eyes. The topline of the skull and the topline of the muzzle show a slight break downward from a straight line as they join.
Stop
Shallow.
Nose
In all coat colors, except reds, the nose, lips, and eye rim pigmentation is black. Brown is permitted in red dogs. The lighter streaked snow nose is acceptable.
Muzzle
Large and bulky in proportion to the size of the skull, diminishing slightly in width and depth from junction with the skull to the nose.
Lips
Close fitting.
Jaws/Teeth
Broad with large teeth. The incisors meet with a scissor bite. Overshot or undershot is a fault.
Cheeks
Moderately flat.
Eyes
Obliquely placed in the skull. Eyes are brown, almond shaped and of medium size. Blue eyes are a disqualifying fault.
Ears
Of medium size, but small in proportion to the head. The ears are triangular in shape and slightly rounded at tips. They are set wide apart on the outside back edges of the skull on line with the upper corner of the eye, giving ears the appearance, when erect, of standing off from the skull. Erect ears point slightly forward, but when the dog is at work, the ears are sometimes folded against the skull. High set ears are a fault.

Neck:

Strong and moderately arched.

Body:

Compactly built but not short coupled. The body carries no excess weight, and bone is in proportion to size.

Back
Straight and gently sloping to the hips.
Loins
Hard and well muscled. A long loin that may weaken the back is a fault.
Chest
Well developed.
Tail
Moderately set; follows the line of the spine at the base. Carried over the back when not working. It is not a snap tail or curled tight against the back, nor is it short furred like a fox brush. The Malamute tail is well furred and has the appearance of a waving plume.

Limbs:

Forequarters:
Forelegs heavily boned and muscled, straight to the pasterns when viewed from the front.
Shoulders
Moderately sloping.
Pasterns
Short and strong and slightly sloping when viewed from the side.
Hindquarters:
The rear legs are broad. When viewed from the rear, the legs stand and move true in line with the movement of the front legs, not too close or too wide. Dewclaws on the rear legs are undesirable and should be removed shortly after puppies are whelped.
Thighs
Heavily muscled.
Stifles
Moderately bent.
Hock joints
Moderately bent and well let down.

Feet:

Of the snowshoe type, tight and deep, with well-cushioned pads, giving a firm, compact appearance. The feet are large, toes tight fitting and well arched. There is a protective growth of hair between the toes. The pads are thick and tough; toenails short and strong.

Gait/movement:

The gait of the Malamute is steady, balanced and powerful. He is agile for his size and build. When viewed from the side, the hindquarters exhibit strong rear drive that is transmitted through a well-muscled loin to forequarters. The forequarters receive the drive from the rear with a smooth reaching stride. When viewed from the front or from the rear, the legs move true in line, not too close or too wide. At a fast trot, the feet will converge toward the centerline of the body. A stilted gait, or any gait that is not completely efficient and tireless is to be penalized.

Coat:

Hair
The Malamute has a thick, coarse guard coat, never long and soft. The undercoat is dense, from one to two inches in depth, oily and woolly. The coarse guard coat varies in length as does the undercoat. The coat is relatively short to medium along the sides of the body, with the length of the coat increasing around the shoulders and neck, down the back, over the croup and in the breeching and plume. Malamutes usually have a shorter and less dense coat during the summer months. The Malamute is shown naturally. Trimming is not acceptable except to provide a clean cut appearance of feet.
Color
The usual colors range from light gray through intermediate shadings to black, sable, and shading of sable to red. Color combinations are acceptable in undercoats, points and trimmings. The only solid color allowable is all-white. White is always the predominant color on underbody, parts of legs, feet, and part of face markings. A white blaze on the forehead and/or collar or a spot on the nape is attractive and acceptable. The Malamute is mantled, and broken colors extending over the body or uneven splashing are undesirable.

Size/weight:

There is a natural range in size in the breed. The desirable freighting sizes are :
Males : 25 inches at the shoulders – 85 pounds (63,5 cm – 38 kg).
Females : 23 inches at the shoulders – 75 pounds (58,5 cm – 34 kg).

However, size consideration should not outweigh that of type, proportion, movement and other functional attributes. When dogs are judged equal in type, proportion, movement, the dog nearest the desirable freighting size is to be preferred.

Important summary:

In judging Alaskan Malamutes their function as a sledge dog for heavy freighting in the Arctic must be given consideration above all else. The degree to which a dog is penalized should depend upon the extent to which the dog deviates from the description of the ideal Malamute and upon the extent to which the particular fault would actually affect the working ability of the dog. The legs of the Malamute must indicate unusual strength and tremendous propelling power. Any indication of unsoundness in legs and feet, front or rear, standing or moving, is to be considered a serious fault. Faults under this provision would be splay-footedness, cowhocks, bad pasterns, straight shoulders, lack of angulation, stilted gait (or any gait that isn’t balanced, strong and steady), ranginess, shallowness, ponderousness, lightness of bone and poor overall proportion.

Faults:

Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.

Eliminating faults:

 • Aggresive or overly shy.
 • Blue eyes.

Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.

Nota bene:

Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.