Collie långhårRough Collie

Charlies tredje och sista cert som togs i Lund 2009

Långhårig Collie

Ursprungsland/hemland:

Storbritannien

Användningsområde:

Vallhund

FCI-Klassifikation:

Grupp 1 Vall-, boskaps- och herdehundar, sektion 1

Bakgrund/ändamål:

Långhårig- och korthårig collie skiljer sig bara genom pälslängden. Den skotska vallhunden anses ha sitt ursprung i lokala hundar som blandades med de hundar som romarna förde med sig till de brittiska öarna år 50 f. Kr. Under hundratals år var vallhundar en ovärderlig hjälp åt boskapsägare i deras arbete. När intresset för rasavel och hundutställningar uppstod under 1860-talet så var det den långhåriga höglandsvallhunden som först uppmärksammades. Drottning Victoria var en stor beundrare av collie vilket förhöjde intresset för de vackra vallhundarna som fashionabla sällskapshundar. Den långhåriga varianten var först att utvecklas från en enkel arbetshund till en glamorös utställningshund, och det på mindre än 50 år. Den korthåriga varianten har inte rönt samma stora intresse som utställningshund. Vallningsinstinkten anses väl bevarad hos vissa individer. Som alla andra vallhundsraser har även collie en snabb inlärningsförmåga och en hög arbetsvillighet.

Helhetsintryck:

Långhårig collie utstrålar stor skönhet, värdighet och fysisk harmoni. Kroppsbyggnaden ger intryck av styrka och rörlighet utan att vara grov eller klumpig. Colliens uttryck är mycket viktigt och uppnås genom en fullkomlig balans mellan skallen och nospartiet, ögonens storlek, form, färg och placering samt korrekt ansatta och burna öron.

Uppförande/karaktär:

Rasen skall vara vänlig till sinnelaget utan spår av nervositet eller aggressivitet.

Huvud:

Huvudets form är av stor betydelse och det skall stå i proportion till hundens storlek. Huvudformen skall sedd både framifrån och från sidan påminna om en jämn och trubbig kil. Huvudets sidor skall avsmalna gradvis från öronen mot den svarta nostryffeln, utan vare sig markerade kinder eller snipigt nosparti. Skallens övre plan och nosryggen skall sedda i profil vara parallella, raka och av samma längd.

Skallparti
Skallen skall vara flat. Skallens djup från ögonbrynen till undersidan av underkäken får aldrig vara överdrivet.
Stop
Stopet skall vara litet, men urskiljbart. Stopets centrum skall vara placerat mitt emellan de inre ögonvrårna och det skall utgöra mittpunkten för huvudets hela längd.
Nostryffel
Nostryffeln skall alltid vara svart.
Nosparti
Nospartiet skall vara mjukt avrundat, inte kantigt.
Käkar/Tänder
Käkarna skall vara kraftiga med tillräckligt stora tänder och ett perfekt, regelbundet och fullständigt saxbett, dvs överkäkens tänder sluter väl till om underkäkens och är placerade i rät vinkel till käkarna. Underkäken skall vara stark och väl markerad.
Ögon
Ögonen är ett mycket viktigt kännetecken, som ger det milda och vänliga uttrycket. Ögonen skall vara medelstora (aldrig riktigt små) och mandelformade med något snedställd placering. Färgen skall vara mörkbrun, undantag gäller för blue merle, där ögonen ofta är blå eller blåfläckiga, helt eller delvis, antingen det ena eller båda ögonen. Uttrycket skall vara mycket intelligent och vid lystring vaket och livligt.
Öron
Öronen skall vara små, inte ansatta för tätt eller för långt isär på hjässan. I vila bärs de bakåtlagda, men reses vid lystring så att ungefär 2/3 av örat är upprätt medan 1/3 tippar framåt, nedåt av sig självt.

Hals:

Halsen skall vara muskulös, kraftfull och förhållandevis lång med väl välvd nackbåge.

Kropp:

Kroppslängden skall något överstiga mankhöjden.

Rygg
Ryggen skall vara fast med en lätt förhöjning över länden.
Bröstkorg
Revbenen skall vara väl välvda, bröstkorgen djup och tämligen bred bakom skuldrorna.
Svans
Svansen skall vara så lång att sista svanskotan når åtminstone till hasleden. När hunden är lugn bärs svansen lågt men med något uppåtböjd svanstipp. När hunden är alert får svansen bäras högt, men aldrig in över ryggen.

Extremiteter:

Framställ:
Frambenen skall vara raka och muskulösa med måttligt rundad benstomme.
Skulderblad
Skuldrorna skall vara sluttande och välvinklade.
Armbåge
Armbågarna skall varken vara inåt- eller utåtvridna.
Tassar
Framtassarna skall vara ovala och trampdynorna välutvecklade. Tårna skall vara välvda och tätt slutna.
Bakställ:
Lår
Låren skall vara muskulösa.
Knäled
Knälederna skall vara välvinklade.
Underben
Underbenen skall vara torra och seniga.
Has
Hasorna skall vara korta och starka.
Tassar
Baktassarna som framtassarna men något mindre välvda.

Rörelser:

Rörelserna är ett utpräglat kännetecken för rasen. En välbyggd hund skall aldrig ha utåtvridna armbågar, men rör sig trots det med framtassarna förhållandevis nära varandra. Flätande, korsande eller paddlande rörelser är i hög grad otillfredsställande. Rörelserna skall sedda från sidan vara flytande. Bakbensrörelserna skall vara kraftfulla med ordentligt påskjut och sedda bakifrån skall de vara parallella från hasleden till marken men inte för trånga. Ett tämligen långt steg är önskvärt och hunden skall röra sig lätt och till synes utan ansträngning.

Päls:

Pälsen skall följa kroppens kontur och vara mycket tät. Täckhåret skall vara strävt. Underullen skall vara mjuk, ullig och mycket tät, så att den nästan döljer huden. Manen och bröstpälsen skall vara mycket riklig, masken (ansiktet) korthårig. Örontopparna skall vara korthåriga men håret skall vara längre nedåt basen. Frambenen skall ha rikliga fanor, bakbenen ovanför hasorna skall vara rikligt hårbeklädda men nedanför korthåriga. Håret på svansen skall vara mycket rikligt.

Färg
Tre erkända färgvarianter: sobel och vit; trefärgad; blue merle.Sobel:
Alla nyanser från ljust guld till djup mahogny eller skuggad sobel. Ljus halm- eller gräddfärg är absolut inte önskvärt.Trefärgad:
Övervägande svart med djup tanfärg på huvudet och benen. En rostig färgton i täckhåren är absolut inte önskvärt.

Blue merle:
Övervägande klar silverblå, fläckad och marmorerad med svart. Djup färg i tanteckningen föredras, men avsaknad av tantecken är inget fel. Stora svarta fläckar, skiffergrå färg eller rostig färgton i täckhåren eller underullen är absolut inte önskvärt.

Vita tecken:
Alla ovannämnda färgvarianter skall ha mer eller mindre av den typiska vita collieteckningen. Följande tecken föredras: helt eller delvis vit krage, vitt bröst, vita ben och tassar, vit svanstipp. En bläs får finnas på nosen eller skallen eller bådadera.

Storlek/vikt:

Mankhöjd:
Hanhund: 56-61 cm
Tik: 51-56 cm

Fel:

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse.

Nota bene:

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller extremt skygg eller om den har anatomiska defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.

Testiklar:

Hos hanhundar måste både testiklarna vara fullt utvecklade och normalt belägna i pungen.

Charlies tredje och sista cert som togs i Lund 2009

Rough Collie

Origin:

Great Britain

Utilization:

Sheepdog

Classification F.C.I.:

Group 1 Sheepdogs and Cattle Dogs (except Swiss Cattle Dogs)
Section 1 Sheepdogs
Without working trial.

General appearance:

The Collie should instantly appeal as a dog of great beauty, standing with impassive dignity, with no part out of proportion to the whole.

Head:

The head properties are of great importance and must be considered in proportion to the size of the dog. When viewed from the front or the side the head bears a general resemblance to a well-blunted clean wedge, being smooth in outline.

Skull
The skull should be flat. The sides should taper gradually and smoothly from the ears to the end of the black nose, without prominent cheek bones or pinched muzzle.
Stop
Viewed in profile the top of the skull and the top of the muzzle lie in two parallel, straight lines of equal length, divided by a slight, but perceptible ”stop” or break. A mid-point between the inside corner of the eyes (which is the centre of a correctly placed ”stop”) is the centre of balance in length of head.
Nose
Whatever the colour of the dog, the nose must be black.
Muzzle
The end of the smooth, well-rounded muzzle is blunt, but not square.
Jaws/Teeth
The under-jaw is strong, clean cut and the depth of the skull from the brow to the underpart of the jaw, must never be excessive (deep through). The teeth should be of good size, with the lower incisors fitting closely behind the upper incisors; a very slight space not to be regarded as a serious fault.
Eyes
These are a very important feature and give a sweet expression to the dog. They should be of medium size, set somewhat obliquely, of almond shape and of dark brown colour, except in the case of blue merles when the eyes are frequently (one or both, or part of one or both), blue or blue flecked. Expression full of intelligence, with a quick, alert look when listening.
Ears
These should be small and not too close together on top of the skull, not too much to the side of the head. When in repose they should be carried thrown back, but when on the alert brought forward and carried semi-erect, i.e., with approximately two-thirds of the ear standing erect, the top third tipping forward naturally, below the horizontal.

Neck:

The neck should be muscular, powerful, of fair length and well arched.

Body:

The body should be a trifle long compared to the height.

Back
Firm with a slight rise over the loins.
Chest
Ribs well-sprung, deep and fairly broad behind the shoulders.
Tail
The tail should be long with the bone reaching at least to the hock joint. To be carried low when the dog is quiet, but with a slight upward swirl at the tip. It may be carried gaily when the dog is excited, but not over the back.

Limbs:

Forequarters:
The forelegs should be straight and muscular, neither in nor out at elbows, with a moderate amount of bone.
Shoulders
The shoulders should be sloped and well-angulated.
Hindquarters:
Thighs
The hind legs should be muscular at the thighs, clean and sinewy below.
Stifles
Well bent stifles.
Hock joints
Hocks well let-down and powerful.

Feet

These should be oval in shape with soles well padded, toes arched and close together. The hind feet slightly less arched.

Gait/movement:

Movement is a distinct characteristic of this breed. A sound dog is never out at elbow, yet it moves with its front feet comparatively close together. Plaiting, crossing or rolling are highly undesirable. The hind legs, from the hock joint to the ground, when viewed from the rear, should be parallel. The hind legs should be powerful and full of drive. Viewed from the side the action is smooth. A reasonably long stride is desirable and this should be light and appear quite effortless.

Coat:

Hair
The coat should fit the outline of the dog and be very dense. The outer coat straight and harsh to the touch, the undercoat soft, furry and very close, so close as to almost hide the skin. The mane and frill should be very abundant; the mask or face, smooth, also the ears at the tips, but they should carry more hair towards the base; the forelegs well feathered, the hind legs above the hocks profusely so, but smooth below. Hair on the tail very profuse.
Color
The three recognised colours are sable and white, tricolour and blue merle.

Sable:
Any shade from light gold to rich mahogany or shaded sable. Light straw or cream colour is highly undesirable.

Tricolour:
Predominantly black with rich tan markings about the legs and head. A rusty tinge in the top coat is highly undesirable.

Blue Merle:
Predominantly clear, silvery blue, splashed and marbled with black. Rich tan markings to be preferred, but their absence should not be counted as a fault. Large black markings, slate colour, or a rusty tinge either of the top or undercoat are highly undesirable.

White Markings:
All the above may carry the typical white Collie markings to a greater or lesser degree. The following markings are favourable – White collar, full or part; white shirt, legs and feet; white tail tip. A blaze may be carried on muzzle or skull or both.

Size/weight:

Dogs: 55.8 – 60.9 cm (22 – 24 in) at shoulder. Bitches: 50.8 – 55.8 cm (20 – 22 in) at shoulder.
Dogs: 20.4 – 29.4 kg (45 – 65 lb). Bitches: 18.1 – 24.9 kg (40 – 55 lb).

Faults:

Length of head apparently out of proportion to body; receding skull or unbalanced head to be strongly condemned. Weak, snipy muzzle; domed skull; high peaked occiput, prominent cheek bones; dish-faced or Roman-nosed; undershot or overshot mouth; missing teeth; round or light coloured and glassy or staring eyes are highly objectionable. Body flat sided, short or cobby; straight shoulder or stifle; out at elbow; crooked forearms; cow-hocks or straight hocks, large, open or hare feet; feet turned in or out; long, weak pasterns; tail short, kinked or twisted to one side or carried over the back; a soft, silky or wavy coat or insufficient undercoat; prick ears, low-set ears; nervousness.

Nota bene:

Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.