RexRex

1956744_709716412397992_1750782137436641564_o

Spotty Dot’s Call On Me ”Rex”

Ägare: Familjen Wanås, Tygelsjö Född: 2012-09-27 (2016-05-22) Färg: Grå och vit
Höfter: HD grad C Armbågar: ED ua (0) Ögon: ej testad BPH: Godkänt med skott
HP
BIM valp
HP uppfödargrupp – valp

Rex är en av fyra valpar ut Mixi’s sista kull. Rex är en kopia av sin halvbror Dexter både till utseende och temperament. Det här har familjen Wanås att berätta om sin älskade familjemedlem.
Tillsammans med oss andra familjemedlemmar; matte Anna, husse Tobbe och lillhusse Måns (snart 7 år), trivs Rex mycket bra med att vistas hemma. Lika bra inomhus som utomhus i trädgården. I huset har Rex som favorit att ligga vid våra ytterdörrar (kan kanske bero på draget) samt att han hela våren på eftermiddagen och kvällen spenderat timvis liggandes på altandörrens tröskel. Han verkar dessutom gilla att ha koll på oss i familjen och dessa placeringar ger honom oftast fin överblick på oss andra. Vanligtvis stiger vi upp tillsammans men de gånger någon ligger och tar sig en extra morgonlur då gillar Rex inte att gå på promenad. Först när alla stigit upp kan vi se att Rex är otroligt nöjd. Helst vill han få kommandot att vara den som väcker den som sover. Då är han fantastiskt glad. Skulle någon i familjen vara sjuk, eller ej i form lägger han gärna en tass eller hela sig ovanpå den som vilar och kramas allt vad han orkar. Detta är med andra ord en väldigt gosig och kelsjuk kille. Gladare hund att komma hem till får ni leta efter! Han pratar ofta med både lyktstolpar, välväxta grästuvor och annat då han känner lukten av andra hundar. Stöter då fram ett gnyende ljud. Skäller I princip aldrig! Människor i vår omgivning är imponerad över hans gästvänlighet och lugn. Detta lugn har varit väldigt framträdande sedan vi fick honom som valp. Fungerar mycket bra ihop med alla människor, små som stora och likaså vad gäller hundar. Har väldigt stort tålamod med andra skällande, rädda hundar. Vid hundkurser har Rex flera gånger fått agera provocerande stor hund och har då bara lufsat runt dessa andra stressade hundar. Rex har vid dessa tillfällen aldrig gjort något utfall utan bara varit hur lugn som helst. När Rex är kliad, kissad och mätt hämtar han husse eller matte genom att lägga en tass på ens arm. Med halvöppen mun och tungan på svaj ler han och då ska busbollen plockas fram. Bästa leken är alltså att jaga busbollen waboba som kan köpas på stadium. Denna ska kläs av sitt tyghölje så att det blir en geleboll. Annars är Rex mycket nöjd med att sova middag, tugga på ett ben och leka med sina gosedjur (gärna de som kan pipa). Han är oftast glad för promenader såvida det inte är för varmt. Under den varmaste delen på sommaren nöjer sig Rex med att gå 20 meter för att uträtta sina behov. Då lägger vi störst vikt vid morgon- och kvällspromenaden vilket han är väldigt nöjd med. Som aktivitet ca 3-4 gånger i veckan alternerar vi med att Rex får springa vid sidan om cykeln, jogging, långpromenader i skogen. Promenerar dessutom gärna med vid en golfrunda då och då. Tycker att det är riktigt roligt att simma och bada i havet. Vintertid uppskattas verkligen snö, is och kallt väder. Ren njutning att se hunden varje gång vi är utomhus. Då tuggar han snön, rullar sig i den, fångar snöbollar mm. Extremt matglad och dansar piruetter vid varje måltid. Då kan det hända att ett liknande lyckoskäll kan komma ut. Vi är väldigt nöjda med hur han fungerar i vår familj.

Stamtavla

Cato Benji DKCH INTCH KLBCH DHCVHD Moon Song’s Pearl Asla
Noatak’s Beau Radtja Du Kigga
Alma Noatun’s Agda Djaevelsbid DKCH INTCH KBHV-00 KBHV-02 DKKV-02 KLBCH NCH Kajsenborg’s Naughty
Alma Noatun’s Embla Ulvefod
Shannuq’s Magnificent Mixi KBHV-04 NORDV-04 Hopi Point’s Grizly Bear Hopi Point’s Eskimo Bear
SL CH Snowlion’s Anana Of Hopi-Point
Shannuq’s Howling Una SUCH Kronsäter’s Hauk Av Bik-Ka
Mihakias Millenium April Wine

1956744_709716412397992_1750782137436641564_o

Spotty Dot’s Call On Me ”Rex”

Owner: Anna & Tobias Wanås, Tygelsjö Born: 2012-09-27 (2016-05-22) Color: Grey and white
Hips: HD grad C Elbows: ED ua (0) free Eyes: not tested Mental test (BPH): Approved with shots
HP
BOS puppy
HP breedersgroup – puppy

Rex is one out of four puppies in Mixi’s last litter. He is a copy of his halfbrother Dexter and so sweet. This is what his family have to say about him.Together with us, other family members ; owner Anna , dad Tobbe and little master Måns ( almost 7 years ) , Rex thrive very well with staying at home . Equally well indoors and outdoors in the garden. The favorite place in the house for Rex is to lay infront of the door ( may perhaps be due to it’s alittle bit colder there) and his entire afternoon and evening is spent lying on the patio door threshold. He also seems to like to keep an eye on us in the family and these investments give him usually nice overview on us. Usually we get up together but sometimes we stay in bed a little bit to long Rex wants us to get up. Only when everyone got up we can see that Rex is incredibly satisfied. Ideally, he wants to get the command to be the one that wakes the whole family. Then he is extremely happy. Would anyone in the family to be sick, or not in the form he adds happily a paw or his whole body on top of you and then resting and squeeze his body or paw as hard as he can . This is in other words a very cozy and cuddly guy. Happier dog to come home to you have to look for! He often talks to both lampposts, well grown grass tussocks and another when he can smell other dogs. Encountering then produces a whimpering sound. He very rearly barks. People around us are impressed by his hospitality and tranquility. This peace has been very prominent since we got him as a puppy. Works very well with all people, big and small, and also with regard to dogs. He has so much patience with other barking and nervous dogs. At dog training courses Rex has repeatedly been acting provocatively large dog and he has been the big star by just walking around calm ans quiet. With half-open mouth and tongue on the wobble he smiles and then wants to play. Best game then, is to hunt a ball called Waboba which can be purchased in stores here in Sweden. This should be stripped of its fabric cover so that it becomes a geleboll. Otherwise Rex is very pleased to chewing on a bone and play with his stuffed toys (preferably ones that can beep). He is usually happy for walks unless it’s too hot. During the hottest part of the summer the walks is a little bit short so there for we place the greatest emphasis on morning and evening walk , which he is very happy with. As activity 3-4 times a week we alternate with that Rex may run alongside the bike, jogging, long walks in the woods. Walking also like attending a round of the golfcort. He really like to swim and bathe in the sea. Winter time is really appreciated snow, ice and cold weather. Pure pleasure to see the dog every time we are outdoors. Then he chews the snow, roll around in it, catching snowballs and so on. Extremely loves food and dance pirouettes at every meal. We are very happy with how he works in our family.

Pedigree

Cato Benji DKCH INTCH KLBCH DHCVHD Moon Song’s Pearl Asla
Noatak’s Beau Radtja Du Kigga
Alma Noatun’s Agda Djaevelsbid DKCH INTCH KBHV-00 KBHV-02 DKKV-02 KLBCH NCH Kajsenborg’s Naughty
Alma Noatun’s Embla Ulvefod
Shannuq’s Magnificent Mixi KBHV-04 NORDV-04 Hopi Point’s Grizly Bear Hopi Point’s Eskimo Bear
SL CH Snowlion’s Anana Of Hopi-Point
Shannuq’s Howling Una SUCH Kronsäter’s Hauk Av Bik-Ka
Mihakias Millenium April Wine