D-kullD-litter

Collie litter 2013

Natten till den 14 oktober välkomnade vi 6 underbart fina collie valpar.  Det blev 4 hanar och två tikar, samtliga sobla.
Intresserade är välkomna att höra av sig då möjligheten finns att få chansen att bli ägare till en utav dessa fina valpar med urfina blodslinjer som härstammar från Italien.

Paulo är en mycket välbyggd och maskulin hane som härstammar från Italien och Cambiano linjer. Mycket spännande stamtavla som enligt mig kommer bidra till rasen genom att föra in nytt blod. Han ägs av sin uppfödare Eva Eriksson på Kennel Cronys som är en mycket begåvad och duktig uppfödare på både collie långhår och Shetland sheepdog och har varit verksam enda sedan 1958. Eva har blivit tilldelad Hamilton plaketten, ett utav Svenska Kennel Klubbens mest förnämsta utmärkelser. Hon har många års erfarenhet inom rasen både inom avel, internationell utställningsdomare samt rasdomare. Vi är oerhört tacksamma över detta fina samarbete och vi ser med spänning fram emot vad denna kull kommer att bjuda på.

Paulo är en sobel hane med mycket fina rörelser, som är så otroligt viktigt då collien i grund och botten är en vallhund. Han har ett grovt maskulint huvud, underbart temperament, långa fina linjer och en fin svans. Han är friröntgad på höfterna med HD grad A, han är fri på ögonen både som valp och vuxen samt att han har genomför MH och har numera känd mental status. Han har många fina framgångar inne i utställningsringen, med flertalet CERT, CACIB, BIR, BIM och BIS placeringar anser vi honom vara den perfekta hanen till just vår tik. Han förstärker Ronjas positiva egenskaper och kompletterar med grovhet, vackra linjer och underbart temperament.

Ronja är en liten feminin tik med vackert uttrycksfullt ansikte, lång fin hals, vacker överlinje, bra svanshållning, underbart temperament och underbara rörelser. Bakom Ronja finns fina Vonny-Hills och Kendrakes linjer. Ronja är friröntgad på höfterna med HD grad B, hon är fri på ögonen och även hon har ett genomfört MH med 2:a på skotten. Ronja har även hon mycket fina resultat från utställningsringen, flertalet CERT, CACIB, BIR, BIM och BIS placeringar.

Vi ser gärna att potentiella valpköpare ska vara utställningsintresserade om än inte åtminstone vara intresserade av att aktivera sin hund. En collie är en vallhund som älskar att arbeta och vara sin familj till lags. I mångt och mycket, socialiserar man sin hund och den får vara en del av familjen så i gengäld får man en vän för livet.

Vi förväntar oss rastypiska hundar med fint temperament och utmärkta rörelser. Intresserade av denna kombination är välkomna att höra av sig.

Stamtavla

Cronys Splendido D’Oro Xtraordinarioxia Di Cambiano Cristalgold Di Montenese
Orianafallaci Di Cambiano
TRF LBolladisaponenera Di Cambiano Elliotbluedream Della Collina Dei C
INT UCH Fattucchieranera Di Cambiano
Kelle Vonny-Hills Best in Gold DK UCH NO UCH Kendrakes Rockefellish
Vonny-Hills Beautiful Golden Tiara
Hammarhöjdens Kocky Cracker Winecooler’s Ace of Heart
Hammarhöjdens Fay from Meadowhill

Collie litter 2013

We are now proud to announce our next and first litter of collie rough for winter 2013, between our gorgeous little girl Ronja and the incredibly stylish male Cronys Splendido D’oro ”Paulo”.

Paulo is a very well built and masculine male who derived from Italy and Cambiano bloodlines. He has a very exciting pedigree which according to me will contribute to the breed by bringing in new blood. He is owned by his breeder Eva Eriksson at Kennel Cronys who is a very talented and skilled breeders on both collie rough and Shetland Sheepdogs and has been operating since 1958. Eva has been assigned to the Hamilton plaque, one of the Swedish Kennel Club’s most distinguished awards. She has many years of experience within both breeds, international dog show judge and breed judge. We are extremely grateful for this great collaboration and we look forward to what this litter will be offering.

Paulo is a sable male with very fine movements, which is so incredibly important as the Collie, basically is a herding dog. He has a powerful masculine head, lovely temperament, long fine lines and a nice tail. He is free on hips with HD grade A, he is free on both eyes as a puppy and adult also he has been conducting an MH test and now has a known mental status. He has had many great success inside the ring, with the majority of CAC, CACIB, BOB, BOS and BIS placements, we believe him to be the perfect male to just our bitch. He amplifies Ronja’s positive qualities and complements the roughness, beautiful lines and wonderful temperament.

Ronja is a little feminine bitch with beautifully expressive face, nice long neck, beautiful topline, good tail, posture, wonderful temperament and a great movement. Behind Ronja’s pedigree lies Vonny-Hills and Kendrakes bloodlines. Ronja is free on hips with HD grade B, she is free on the eyes and even she has conducted an MH test. Ronja also got very nice results from the show ring, most CAC, CACIB, BOB, BOS and BIS placements.

We encourage prospective buyers to be interested in exhibition if not at least be interested to activate their dog. A collie is a herding dog that loves to work and be his family to please. In many respects, if you socialize your dog it will be a part of the family and in return you also get a friend for life.
We expect typical dogs with good temperaments and excellent movements. If you are interested in this combination you are welcome to get in touch with us and we will tell you more about these wonderful dogs.

Pedigree

Cronys Splendido D’Oro Xtraordinarioxia Di Cambiano Cristalgold Di Montenese
Orianafallaci Di Cambiano
TRF LBolladisaponenera Di Cambiano Elliotbluedream Della Collina Dei C
INT UCH Fattucchieranera Di Cambiano
Kelle Vonny-Hills Best in Gold DK UCH NO UCH Kendrakes Rockefellish
Vonny-Hills Beautiful Golden Tiara
Hammarhöjdens Kocky Cracker Winecooler’s Ace of Heart
Hammarhöjdens Fay from Meadowhill