MarleyMarley

marley2

Spotty Dot’s Black Velvet  ”Marley”

Ägare: Silje Moen, Norge Född: 25 augusti 2012 Färg: Vit med svarta prickar
Höfter: ej testad  Mentalbeskrivning (MH): ej genomfört

Marley är ur en kull på 9 valpar. Hon är ur Polly’s första kull som verkligen har framtiden framför sig. Marley bor med sina ägare Thomas och Silje i Norge och så här säger dem om Marley.

Vi stortrivs med Marley, vi har gått på valpkurs och hon låg långt före i utvecklingen enligt instruktörerna. Som valp lärde hon sig snabbt och vi kunde på ett enkelt sätt träna de vanligaste kommandona som sitt, ligg och stanna kvar. Hennes bästa vän är en rottweiler som heter Kiba. Tillsammans charmar dem de flesta. Marley har lärt sig att öppna dörrar och när hon vill in till oss i sovrummet så hoppar hon upp och öppnar dörren. Likaså om hon blir varm öppnar hon dörren ut till terrassen. Så framöver blir det mycket låsta dörrar för vår del.

Hon är en riktig gosegris och favoriten är när hon får ligga i sängen mellan mig och Thomas. Givetvis har hon sin egen säng och bur, men sängen är fortfarande en klar favorit. Hon är en bestämd liten dam som gärna säger ifrån om hon inte tycker som oss.

 

 

marley2

 Spotty Dot’s Black Velvet  ”Marley”

Owner: Silje Moen, Norway Born: 25 august 2012 Colour: White wite black spots
Hips: not tested  Mental test (MH): not tested

Marley is from a litter of 9 puppies . She is out of Polly’s first litter who really has a bright future ahead of them. Marley lives with her owners Thomas and Silje in Norway and this is what they have to say about Marley.

We are very happy with Marley, we have gone to puppy classes and she was far ahead of the pack according to the instructors. As a puppy, she learned quickly and we were able to easily work out the most common commands like sit, down and stay. Her best friend is a rottweiler named Kiba. Together they charm anyone they meet. Marley has learned to open doors and when she want to get to us in the bedroom she jumps up and opens the door. Likewise, if she gets hot she opens the door to the terrace. So in the future there will be many locked doors.
She really likes to snuggle and  her absolutely favorite is when she lay in bed between me and Thomas. Of course, she has her own bed and cage, but the bed is still a clear favorite. She’s a determined little lady who would speak up if she disagrees.